російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Каталог курсів

Miscellaneous
.
Сапожникова Олена Арнольдівна
Шкільний курс

.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел.

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Часть 3. Умножение и деление обыкновенных дробей
Сапожникова Олена Арнольдівна
Шкільний курс

Умножение обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление обыкновенных дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения

Lection number Лекцій (10)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Часть 4. Отношения и пропорции
Сапожникова Олена Арнольдівна
Шкільний курс

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Площадь круга. Длина окружности. Шар

Lection number Лекцій (9)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Часть 5. Положительные и отрицательные числа
Сапожникова Олена Арнольдівна
Шкільний курс

Координаты на прямой. Отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. Ссылки на видеоуроки

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Алгебра 9 класс
Сапожникова Олена Арнольдівна
Шкільний курс
Частин: 6

Повторення вивченого у 8 класі Тема 1. Нерівності Тема 2. Квадратична функція Тема 3. Числові послідовності Тема 4. основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

Lection number Лекцій (23)
Tasks number Завдань (8)

 

Miscellaneous
Геометрія 9 класс
Сапожникова Олена Арнольдівна
Шкільний курс

Координати на площині . Координати на площині . Розв'язування трикутників. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга . Геометричні переміщення

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Тема 3. Розв'язування трикутників
Сапожникова Олена Арнольдівна
Шкільний курс

Теорема косинусів і наслідки з неї. Теорема синусів. Розв'язування трикутників. Формули для знаходження площі трикутника.

Lection number Лекцій (8)
Tasks number Завдань (3)

 

Miscellaneous
Природоведение 3 класс
Биткіна Наталя Валеріївна
Шкільний курс
Частин: 7

Уроки природоведения в 3 классе по программе для общеобразовательных школ с русским языком обучения.

Lection number Лекцій (29)
Tasks number Завдань (9)

 

Miscellaneous
Шкільний курс

Present Simple (Indefinite) – теперішній простий час Present Continuous – теперішній тривалий час Past Simple (Past Indefinite) – простий неозначений час Past Continuous – минулий тривалий час

Lection number Лекцій (4)
Tasks number Завдань (1)