російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Алгебра 9 класс


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Повторення вивченого у 8 класі Тема 1. Нерівності Тема 2. Квадратична функція Тема 3. Числові послідовності Тема 4. основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

Лекція Лекцій (23)
Завдання Завдань (8)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Нерівності


Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Додавання та множення числових нерівностей. нерівності зі змінними. Числові проміжки. Лінійні нерівності с однією змінною. Систем лінійних нерівностей з однією змінною.

Лекція Лекцій (19)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Квадратична функція


Властивості функції. Нулі функції. Проміжки знакосталості. Посилання на курс, який містить конспекти, відео, тести для самоперевірки

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 3. Квадратні нерівності. Системи рівнянь другої степені


.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Числові послідовності


.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики


Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки. Основні правила комбінаторики. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Статистичні дані. Способи подання даних. Характеристики варіаційних рядів

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 6. Повторення


Відео, тести, конспекти

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)