Обласна педагогічна майстерня «Інноваційний досвід виховної діяльності творчих класних керівників»

20 жовт. 2019
17 жовтня 2019 року на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відбулась обласна педагогічна майстерня за темою: «Інноваційний досвід виховної діяльності творчих класних керівників» для керівників (районних, міських, ОТГ) методичних об’єднань заступників директорів з виховної роботи і класних керівників; членів творчої групи клубу «Творчість»; заступників директорів з виховної роботи і класних керівників ЗЗСО та інтернатних закладів (65 учасників).

Ягоднікова В.В., проректор з наукової та інноваційної діяльності КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», доктор педагогічних наук, професор, аргументовано розкрила питання виховання в сучасній парадигмі освіти. Чешенко О.І., методист відділу інформаційно-ресурсного забезпечення, старший викладач кафедри освітньої політики КЗВО «ОАНОО», обґрунтовано висвітлила науково-методологічні та практичні підходи до розбудови моделі системи виховної діяльності класу, ознайомила із авторськими надбаннями творчих класних керівників - новаторів Одещини, презентувала збірку «Інноваційні моделі системи виховної діяльності класу».

Учасники методичного заходу мали можливість ознайомитися із інноваційним досвідом п’яти творчих класних керівників – керівників обласних майстер-класів з проблем виховання. Інваріантні моделі системи виховної діяльності класу презентували Малахівська О.В. (опорний заклад «Cтаврівський НВК» Окнянського району), Майстренко І.І. (Одеська гімназія №8), Шумовецька І.М. (Одеська ЗОШ №106), Оренчук О.В. (Курісовська ЗОШ Лиманської районної ради), Якимчук С.С. (Одеський НВК «Гармонія»). Із учасниками проведено п’ять практикумів з метою сприяння практичному оволодінню певними техніками практичних підходів проведення інтерактивних вправ для ефективного їх використовування у своїй діяльності.

Учасники висловили вдячність за високий рівень організації заходу, відзначили, що проведена обласна педагогічна майстерня сприяла розвитку їх професійної компетентності щодо ефективного вирішення актуальних завдань виховної діяльності сучасного класного керівника, сприяла формуванню нового педагогічного мислення. А також знайомство із досвідом творчих класних керівників – новаторів Одещини сприятиме трансформації сучасних досягнень науки та передового педагогічного досвіду в практику їх роботи, реалізації державної стратегії виховання та розбудови Нової української школи.

Додається: програма (17.10.2019); мультимедійні презентації; «Портфоліо класних керівників – новаторів Одещини» Деребізової Г.А., Мазур І.В., Майстренко І.І., Малахівської О.В., Оренчук О.В., Приступ С.М., Якимчук С.С. [Електронний ресурс онлайн на Диску Google]; Банк досвіду інноваційної виховної діяльності «Інноваційні моделі системи виховної діяльності класу творчих класних керівників – новаторів Одещини»; ФОТОЗВІТ. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://drive.google.com/drive/folders/15vAKgJTtUOMI_N1lrP4_EFygL3B3qfHV?usp=sharing