російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс розрахований допомогти підвищувати кваліфікацію вихователів ЗДО, які працюють не за фахом.

Лекція Лекцій (16)
Завдання Завдань (5)Склад курсу

Частина 1. Професійний модуль. Психолого-педагогічні основи навчально-виховного процесу, сучасні педагогічні практики, інновації (Стукас Е.А., канд.пед.наук, кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Формування професійних компетенцій сучасного вихователя дошкільного навчального закладу для здійснення ефективного виховання та розвитку дошкільників на основі компетентнісно-орієнтованого підходу.

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Фаховий модуль. Тем.бл.Організація життєдіяльності дітей у розвивально-виховному просторі дошкільного навчального закладу (Скрипник В.В, ст.викл. кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Пріоритетні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів - переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання тощо.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)Частина 3. Фаховий модуль. Тематичний блок. Формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку (Скрипник В.В, старший викладач кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


- забезпечення логіко-математичного розвитку дітей в освітньому середовищі ДНЗ;- зміна позиції педагога та дитини в освітньому процесі з суб’єкт-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні;- надання пріоритету заняттям інтегрованого типу.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Фаховий модуль. Тематичний блок. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дитини дошкільного віку(Килівник О.В., ст.викл. кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти)


Формування у вихованців комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Адже мовне збагачення відіграє першочергову роль у засвоєнні дитиною культури, отже, і в її пізнавальному й особистому розвитку.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Модуль «Методичні та дидактичні аспекти формування ключових компетенцій засобами фахової діяльності» (ст.викладачі: Стукас Е.А., Левчишена О.М., Скрипник В.В. Топор І.М.)


Навчальний модуль передбачає розгляд, розвиток і удосконалення предметних та міжпредметних компетентностей. Даний модуль має навчальні міні-модулі, зміст яких спрямований на підвищення рівня професійної компетентності вчителя, а саме: Спілкування рідною / державною мовою. Уміння вчитися впродовж життя. Соціальна та громадянська компетентності. (А). Соціальна компетентність для здоров’я і добробуту. (Б). Компетентності для демократичного громадянства. Базовий компонент дошкільної освіти: реалізація компетентнісного підходу щодо розвиненості, навченості та вихованості дітей дошкільного віку.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)