російська мова  українська мова  англійська мова  
Допомога Люди Новини Групи
 
В пакеті "Професіонал" є ВСЕ необхідне для дистанційного навчання! Підключайте пакет "Професіонал" - розширте можливості свого сайту!

Математика 5 класс


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Тема 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини Тема 2. Дробові числа і дії з ними Тема 2. Дробові числа (продовження)

Лекція Лекцій (37)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини


Кут та його градусна міра. Види кутів.Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.Прямокутник. Квадрат. Площа і периметр прямокутника і квадрата.Прямокутний паралелепіпед. Куб. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба.Піраміда.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Тема 2. Дробові числа і дії з ними


7. Звичайні дроби.8. Правильні та неправильні дроби.9. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. 10. Мішані числа.11. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.12. Знаходження дробу від числа.13. Знаходження числа за його дробом.14. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Лекція Лекцій (10)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Тема 2. Дробові числа та дії з ними (продовження)


1. Додавання мішаних чисел. Частина № 12. Додавання мішаних чисел. Частина № 23. Віднімання мішаних чисел. Частина № 14. Віднімання мішаних чисел. Частина № 25. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів6. Порівняння десяткових дробів7. Округлення десяткових дробів8. Додавання десяткових дробів9. Віднімання десяткових дробів10. Множення десяткових дробів. Частина № 111. Множення десяткових дробів. Частина № 212. Ділення десяткових дробів. Частина № 113. Ділення десяткових дробів. Частина № 214. Розв’язування вправ на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами15. Відсотки16. Знаходження відсотків від числа. Частина № 117. Знаходження відсотків від числа. Частина № 218. Знаходження числа за його відсотками. Частина № 119. Знаходження числа за його відсотками. Частина № 220. Розв’язування задач на відсотки

Лекція Лекцій (20)
Завдання Завдань (0)