Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації

 

 

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації 

 

Коледж Одеської державної академії технічного регулювання та якості

Одеський автомобільно – дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету

Технікум газової і нафтової промисловості Одеської національної академії харчових технологій

Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій  

Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії

Морехідне училище ім.О.Марінеско Одеської національної морської академії  

Коледж зв'язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова  

Одеський коледж  комп'ютерних технологій  Одеського державного екологічного університету

Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу

Технікум промислової автоматики  Одеської національної академії харчових технологій

ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» 

Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій

Одеське обласне базове медичне училище

Юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія"

Одеське училище мистецтв і культури ім. К.Д.Данькевича

Одеське театрально-художнє училище  

Одеське художнє училище ім.. М.Б.Грекова

Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. О.Соляника Керченського державного морського технологічного університету

Одеський  коледж транспортних технологій

Коледж економіки та соціальної роботи Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова

Ананьївський аграрно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва

ВНКЗ "Балтське педагогічне училище " 

ВНКЗ "Білгород-Дністровське педагогічне училище " 

Білгород-Дністровське медичне училище

Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум Керченського державного морського технологічного університету

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум

Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського господарства

Медичне училище  імені В.О.Жуковського м. Подільськ

Петрівський державний аграрний технікум

Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

Кілійський транспортний коледж Київської державної академії водного транспорту імені Петра Конашевича - Сагайдачного