ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ШКІЛЬНА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ»

25 лист. 2020
25 листопада 2020 року на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку». З вітальним словом виступили Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат філософських наук та Кремінський Б. Г., головний науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ШКІЛЬНА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ»

25 лист. 2020
25 листопада 2020 року на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку». З вітальним словом виступили Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат філософських наук та Кремінський Б. Г., головний науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

У конференції взяли участь понад 80 науковців, викладачів, методистів, педагогів, фахівців закладів освіти з різних регіонів України, зокрема м. Одеси, м. Дніпра, м. Рівного, м. Полтави, м. Києва, м. Чернівців, м. Миколаєва, м. Луцька,  м. Ужгород, м. Біла Церква, Одеської та Київської областей.                                 У електронний збірник подано більше 40 тез доповідей від докторів, кандидатів наук, творчо працюючих вчителів.

Метою конференції стало обговорення та пошук шляхів вирішення актуальних проблем шкільної природничо-математичної освіти в умовах модернізаційних змін. Робота Всеукраїнської науково-практичної конференції відбувалась в онлайн режимі за напрямами:

 • трансформація змісту й методичного супроводу шкільної природничо-математичної та інформатичної освіти;
 • неперервна освіта вчителів природничо-математичних дисциплін та інформатики;
 • інтеграція як провідна тенденція розвитку суспільства та освіти;
 • інформатизація в сучасній освіті: методологія, методика, технології;
 • обдаровані діти: пошук, розвиток, підтримка;
 • розвиток екологічної культури особистості у викликах ХХІ століття;
 • міжнародний та вітчизняний моніторинг якості природничо-математичної освіти.

Під час роботи конференції учасники мали змогу обмінюватися думками щодо реалізації завдань сучасної шкільної природничо-математичної, інформатичної освіти та розвитку екологічної культури особистості у викликах  ХХІ століття;  обговорювалися проблеми і перспективи реформації освіти на засадах педагогіки партнерства, можливості інтегративних підходів до викладання природничо-математичних дисциплін, організації роботи з обдарованою молоддю; репрезентувалися новітні методики навчання і виховання, інноваційні технології сучасного уроку, дієві засоби забезпечення неперервної освіти та модернізації науково-методичного супроводу в андрагогіці; здійснювався пошук можливостей та окреслювалися шляхи реалізації компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів в освітній діяльності.

З матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «ОАНО» https://primati.odessaedu.net/.

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ШКІЛЬНА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ»

25 лист. 2020
25 листопада 2020 року на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Шкільна природничо-математична освіта: виклики та шляхи розвитку». З вітальним словом виступили Задорожна Л.К., ректор КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», кандидат філософських наук та Кремінський Б. Г., головний науковий співробітник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», доктор педагогічних наук, професор.

У конференції взяли участь понад 80 науковців, викладачів, методистів, педагогів, фахівців закладів освіти з різних регіонів України, зокрема м. Одеси, м. Дніпра, м. Рівного, м. Полтави, м. Києва, м. Чернівців, м. Миколаєва, м. Луцька,  м. Ужгород, м. Біла Церква, Одеської та Київської областей.                                 У електронний збірник подано більше 40 тез доповідей від докторів, кандидатів наук, творчо працюючих вчителів.

Метою конференції стало обговорення та пошук шляхів вирішення актуальних проблем шкільної природничо-математичної освіти в умовах модернізаційних змін. Робота Всеукраїнської науково-практичної конференції відбувалась в онлайн режимі за напрямами:

 • трансформація змісту й методичного супроводу шкільної природничо-математичної та інформатичної освіти;
 • неперервна освіта вчителів природничо-математичних дисциплін та інформатики;
 • інтеграція як провідна тенденція розвитку суспільства та освіти;
 • інформатизація в сучасній освіті: методологія, методика, технології;
 • обдаровані діти: пошук, розвиток, підтримка;
 • розвиток екологічної культури особистості у викликах ХХІ століття;
 • міжнародний та вітчизняний моніторинг якості природничо-математичної освіти.

Під час роботи конференції учасники мали змогу обмінюватися думками щодо реалізації завдань сучасної шкільної природничо-математичної, інформатичної освіти та розвитку екологічної культури особистості у викликах  ХХІ століття;  обговорювалися проблеми і перспективи реформації освіти на засадах педагогіки партнерства, можливості інтегративних підходів до викладання природничо-математичних дисциплін, організації роботи з обдарованою молоддю; репрезентувалися новітні методики навчання і виховання, інноваційні технології сучасного уроку, дієві засоби забезпечення неперервної освіти та модернізації науково-методичного супроводу в андрагогіці; здійснювався пошук можливостей та окреслювалися шляхи реалізації компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів в освітній діяльності.

З матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті кафедри методики викладання і змісту освіти КЗВО «ОАНО» https://primati.odessaedu.net/.