Як впливати на дітей девіантної поведінки?

Перевиховання

Головною  метою  навчально-виховної  роботи  є  формування  всебічно розвиненої,  суспільноактивної  та  соціально повноцінної  особистості. Це стосується  усіх  учнів,  у  тому  числі  й  складних. Однак  навчально-виховна  робота  з  цими  школярами  має  свою  специфіку.  Їх  виховання  тісно пов’язане з перевихованням.

Перевиховання школяра — це така зміна його свідомості та поведінки внаслідок  цілеспрямованого  педагогічного  впливу,  за  якої  відбувається значне посилення позитивних тенденцій морального розвитку особистості та одночасно послаблюються негативні тенденції. Головну роль у перевихованні учнів відіграє покращення їхніх особистих стосунків з одноліткамита досягнення ними успіху в різних видах позитивної діяльності (навчанні, виробничій діяльності, спорті, технічній та художній творчості). Негативне  в  особистості може  бути  викорінено  лише  в  тому  випадку,  коли  воно буде переможене позитивним; педагогам необхідно будь-якими методами стимулювати його зростання. Тому, займаючись перевихованням, основну увагу  необхідно  приділяти  виявленню  й  розвиткові  позитивних  якостей особистості школяра.

Позитивні зрушення в свідомості й поведінці школяра в процесі перевиховання відбуваються повільно. Багато сил і часу піде на те, щоб закріпити  ці  зміни,  надати  їм  незворотного  характеру.  Досягти  позитивного результату  вдається  не  окремими  виховними  заходами,  а  застосуванням цілої системи засобів, які використовуються протягом тривалого періоду.

А. С. Макаренко підкреслював, що  відхилення  у моральному  розвиткові й поведінці  дітей  викликані  в першу  чергу  зіпсованими  стосунками між особистістю та колективом.Суть перевиховання «важких» школярів у тому й полягає, аби залучити їх до колективного життя. Залучаючи таких учнів до колективного життя, ми привчаємо їх поєднувати особисті інтереси із громадськими, порівнювати  свої бажання  з  вимогами оточення,  добровільно надавати  допомогу тим, хто її потребує, бути доброзичливими, чуйними.

Подобається