Порфоліо вчителя Тріхманенко С.А.

Тріхманенко Світлана Анатоліївна працювала в ОНВК 263. На данний момент викладаю в Одеському ліцеї 9. Педагогічний стаж - 14 років.
Тема над якою працюю - "Шляхи реалізації принципів особистісно-орієнтованого навчання, компетент учнів на уроках математики"
  • Моя педагогічна філософія. 
Розвивати, навчати, виховувати одночасно. Максимально враховувати індивідуальні здібності учня. Створювати позитивну атмосферу. Всебічно розвивати творчі здібності дітей. ФОрмувати свідому, активні особистість та громадянина своєї країни.
  • Моє завдання.
Зробити навчання цікавим. Виростити дітей активними співбесідниками, впевненими у своїх силах а можливостях.
Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти учитель початкових класів повинен постійно удосконалювати процес навчання, що дозволяє дітям ефективно і якісно засвоювати прогамний матеріал.Тому, я вважаю доцільно використовувати інтерактивні технології.
На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів у навчальному процесі, адже просто необхідно залучати всіх учнів до активного отримання знань,до творчої діяльності.ТОмі доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними, дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує самовираження учнів.
Працюючи в початковій школі, я намагюся знайти такі шляхи вдосконалення начально-виховного процесу, які б сприяли самовираженню учнів, їх особистісно-ціннісному ставленню до навчання, вмінню виконувати творчі завдання. Таким шляхом є проведення уроків на основі інтерактивного матеріалу.
  • Схема моєї професійної діяльності.
Методична робота. Методичні розробки уроків, заходів. Семінари, педради. Самоосвіта. Навчальна робота. Позакласна робота. Урок. Стандартний, нестандартний. Індивідуальні бесіди. Робота з обдарованим дітьми. Робота з учнями по підготовці до конккурсів. Рбота з батьками.
  • Приципи роботи.
Індивідуальність. Науковість. Систематичність. Єдність вимог. Наочність. Об'єктивність. Різноманіття форм, методів. Настпуність. Доступність. 
  • Напрямки роботи.
Розвивати творчі здібності. Впроваджувати інноваційні методи навчання та виховання. Створити умови для всебічного розвику дитини.
  • Плани на майбутнє.
Сприяти участі дітей у шкільних конкурсах, олімпіадах. З метою підвищення педагогічної майстерності займатися самоосвітою. Поповнювати матеріали уроків, шкільних та позашкільних заходів. Приймати участь в професійних конкурсах.

"Не зупиняйся, Вчителю, не треба! Іди вперед, бо в цьому суть життя. Ти робиш чистим і безхмарним небо, Ти твориш віру в краще майбуття" (Д.Павличко)

Подобається