.
 
Інформаційно-освітній портал Одеської області


Вчимося жити разом

11 трав. 2017
З січня 2017 року в Україні Міністерством освіти і науки України спільно з Громадською організацією «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту» було запроваджено проект «Вчимося жити разом».

Він має на меті навчання дітей і підлітків життєвих навичок, які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків тощо. Результатом формування життєвих навичок є позитивна самооцінка, ефективне спілкування, співчуття, попередження та розв’язування конфліктів, протистояння негативним соціальним впливам, самоконтроль, керування стресами, мотивації успіху, аналіз проблем і прийняття виважених рішень, критичне і творче мислення, активна громадська позиція.

Мета проекту є надзвичайно актуальною, оскільки  на розвиток  в тому числі і цих компетентностей спрямовано зміст Концепції «Нова Українська Школа».

В ході впровадження проекту «Вчимося жити разом» у 25 регіонах України планується:

- удосконалення навчально-методичного  забезпечення для вчителів «Основи здоров’я»  та учнів;

- розробка і впровадження інноваційних он-лайн курсів для масової підготовки вчителів з методики викладання курсів «Основи здоров’я» на засадах компетентнісного підходу;

- підготовка фахівців початкової, основної та старшої школи для обласних інституцій післядипломної педагогічної освіти;

- моніторинг процесу впровадження та оцінка впливу проекту на знання, цінності, ставлення, уміння, поведінку учнів.

Проект «Вчимося жити разом» має повне ресурсне забезпечення http://autta.org.ua/ua/resources/learning-to-live-together/http://autta.org.ua/ua/resources/learning-to-live-together/, а також статистично доведену ефективність впливу на знання, ставлення, уміння та поведінкові практики учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Ефективність проекту визначалась шляхом проведення он-лайн опитування за процедурою «ДО» та «Після». В он-лайн опитуванні  прийняли участь  понад 60тисяч учнів та 3 тисяч вчителів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської,  Донецької, Луганської, Запорізької та Харківській областей. Детальніше з результатами оцінки ефективності проекту за  42 індикаторами можна ознайомитися за посиланнями http://autta.org.ua/ua/Advocacy/

Поширення проекту «Вчимося жити разом» на всю Україну буде здійснюватися шляхом його інтеграції в програми післядипломної (додипломної) підготовки вчителів та навчання учнів. Відповідний план заходів затверджено наказом МОН від 21.04.2017 №624 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом». 

24-25 квітня 2017 року в м. Києві за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) відбулася Всеукраїнська нарада з питань адвокації, планування, впровадження, моніторингу та оцінки заходів проекту «Вчимося жити разом». У роботі наради прийняли участь регіональні координатори з 24 областей України та м. Києва. Від Одеської області участь у нараді взяла І.М.Топор, методист науково-методичної лабораторії природничих дисциплін, основ здоровя та безпеки життєдіяльності, яка є регіональним координатором. Нині годується обласний план заходів  з реалізації завдань проекту.