.
 
Інформаційно-освітній портал Одеської області


ТВОРЧА ГРУПА ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ БІЛЯЇВЩИНИ «ШКОЛА ДІЄВОЇ ДЕМОКРАТІЇ»

1 лист. 2018
В рамках співпраці КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» та Біляївського районного методичного кабінету розпочала роботу районна творча група педагогів-організаторів «Нова українська школа - школа дієвої демократії».

Метою роботи творчої групи є підвищення професійної компетентності педагогів-організаторів в сфері освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини задля розвитку демократичного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти. Форма роботи творчої групи -  серія тренінгових занять та реалізація демократичних ініціатив у роботі з учнівською спільнотою: «Учні діють в класі», «Учні діють в школі» та «Учні діють в громаді».

Протягом року члени творчої групи мають виконати ряд завдань, зокрема окреслити перспективні напрямки розвитку демократичного освітнього середовища в Новій українській школі завдяки впровадженню партисипативного підходу ОДГ/ОПЛ у позакласну виховну роботу, визначити  можливості використання навчально-методичних ресурсів ОДГ/ОПЛ у позакласній виховній роботі школи, акумулювати  на основі навчально-методичних ресурсів ОДГ/ОПЛ ефективні форми та методи позакласної виховної  роботи з учнівською спільнотою та інтегрувати ОДГ/ОПЛ в шкільну практику позакласної виховної роботи задля формування в учнів компетентностей для демократичного громадянства. Координатор творчої групи – Івасюк А.В., методист Біляївського РМК з виховної роботи.

Перша зустріч членів творчої групи відбулася у Хлібодарській ЗОШ, яка гостинно зустріла педагогів та створила всі умови для комфортної і творчої роботи. Під час заняття «Учні діють в класі» учасники опрацювали можливості використання навчально-методичних ресурсів освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини для розвитку компетнтностей для демократичного громадянства у трьох ключових сферах: ідентичність, правила та закон, права та свободи. Моделюючи заняття з учнівськими колективами, учасники оцінювали їх ефективність через призму Рамок компетентностей Ради Європи для культури демократії.

         До наступної зустрічі учасники мають створити в школах ініціативні творчі групи класних керівників і втілити ряд демократичних ініціатив у роботу з учнівськими спільнотами. У своїй роботі педагоги-організатори використовуватимуть навчально-методичні ресурси міжнародної освітньої платформи «Живемо в демократії» http://www.living-democracy.com.ua  та посібники з ОДГ/ОПЛ, надані в школи швейцарсько-українським проектом «DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні». Методичний супровід діяльності творчої групи здійснюватимуть співробітники КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», експерти та тренери проекту «DOCCU – Розвиток громадянських компетентностей в Україні» Л.Задорожна, О.Левчишена, О.Котенко та М.Гриньова. Пілотування на рівні району діяльності творчої групи педагогів-організаторів з інтеграції ОДГ/ОПЛ в позакласну виховну роботу школи дасть можливість визначити перспективні напрямки співпраці з педагогами-організаторами  інших закладів освіти області щодо надання академією методичного супроводу становлення Нової української школи через оновлення підходів до організації позакласної виховної діяльності.