.
 
Інформаційно-освітній портал Одеської області


Всеукраїнський семінар «Лідерство і менеджмент змін у шкільній реформі»

17 жовт. 2018
16 жовтня в м. Києві відбувся всеукраїнський семінар «Лідерство і менеджмент змін у шкільній реформі», метою якого було обговорення актуальних проблем управління школою в умовах реформування освіти та визначення шляхів їх розв’язання з урахуванням міжнародного досвіду

У семінарі взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, представники Австрійського координаційного центру у сфері освіти, науки і культури «Культур Контакт Австрія» та учасники проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл», ректори-директори закладів вищої освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти, координатори Всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», директори закладів загальної середньої освіти-учасників Всеукраїнського експерименту, учителі початкових класів, які беруть участь у Всеукраїнському експерименті. Модерував семінар Роман Шиян, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Одеський регіон був представлений на семінарі делегацією  з понад 45 освітян області: співробітників КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», керівників закладів загальної середньої освіти, методистів  та керівників управлінь районних відділів освіти області, вчителів, які беруть участь у Всеукраїнському експерименті з апробації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

У відкритті семінару взяли участь Павло Хобзей, заступник Міністра освіти і науки України, Фріц Покорний, консул Посольства Австрії, Моніка Мотт, керівник відділу освіти, Культур Контакт Австрія, та Микола Кириченко, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. У своїх промовах спікери наголоси особливу увагу на зростанні ролі лідерського потенціалу керівників закладів загальної середньої освіти в умовах становлення Нової української школи.

Про нові вимоги до керівників шкіл щодо системних компетентностей управління школою як організацією та лідерську позицію директорів у контексті змін у моделі управління закладом освіти йшлося у доповідях Арто Ваахтохарі, керівника проекту «Фінська підтримка реформи української школи», Олівії де Фонтана, заступника начальника Інституту управління освітою та підвищення якості університетського коледжу педагогічної освіти (Штирія, Австрія), Софій Наталії, директора Всеукраїнскього фонду «Крок за кроком».

Любов Задорожна, в.о. ректора КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», під час свого виступу на прикладі реорганізації Одеського обласного інституту удосконалення вчителів ознайомила з досвідом інтервенції кращого європейського досвіду в управлінський освітній простір Одещини, який був набутий в результаті участі співробітників КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», керівників районних управлінь освіти та директорів в австрійсько-українському проекті «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні».

  Олена Отич, проректор з наукової роботи ДВНЗ Університет менеджменту освіти презентувала посібник «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні» для слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізація ми «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами». До авторського колективу посібника входять учасники австрійсько-українському проекту «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні», зокрема співробітники КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»: Задорожна Л.К., Левчишена О.М., Здрагат С.Г., Айрікян А.С. та Гриньова М.В.

Під час семінару відбулися круглі столи для директорів шкіл, ректорів/директорів інститутів з обговорення проблемних питань управління закладом загальної середньої освіти в умовах освітніх реформ та для  координаторів й вчителів пілотних шкіл НУШ з організації освітнього процесу в початковій школі в умовах освітніх реформ.

В рамках семінару було проведено серію воркшопів, в ході яких відбувалося опрацювання актуальних питань для керівників закладів освіти та вчителів, зокрема щодо розвитку організаційної культури і компетентностей директорів шкіл, управління конфліктами в команді закладу загальної середньої освіти, моделювання навчальних програм за допомогою методичного конструктору, конструювання інтегрованого заняття на основі методологічної навчальної програми, впровадження навчальних модулів з інтегрованого курсу української мови, підходів до оцінювання компетентностей учнів. Модераторами воркшопів стали й управлінці шкіл Одещини та співробітники Одеської академії неперервної освіти, які пройшли навчання в рамках австрійсько-українського проекту «Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні». Так воркшоп  «Оцінювання і сомооцінювання у школі» модерували Здрагат С.Г., старший викладач кафедри освітньої політики та Левчишена О.М., завідувач кафедри освітньої політики Одеської академії неперервної освіти. Воркшоп «Роль директора у демократизації школи» модерували Герега О.Г., директор Одеського юридичного ліцею та Болгаріна І.С., директор Одеської гімназії №5.

Семінар дав нове  бачення науковцям, керівникам закладів освіти та педагогам синергії можливостей здійснення спільних зусиль для модернізації управління закладами загальної середньої освіти у відповідності до потреб реформи Нової української школи, вимог Закону України «Про освіту» та інтеграції європейських освітніх стандартів управління організаціями у вітчизняний освітній простір управління закладами загальної середньої освіти.