.
 
Інформаційно-освітній портал Одеської області

МОН затвердило програму підготовки тренерів для учителів НУШ

8 лют. 2018
Метою програми є підготовка тренерів для підвищення рівня компетентності вчителів

Міністерством освіти затверджена орієнтовна навчальна програма підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках. Відповідний наказ підписаний міністром освіти Лілією Гриневич.

Метою програми є підготовка тренерів до забезпечення професійного розвитку та підвищення рівня професійної компетентності вчителів, які навчатимуть учнів перших класів, щодо реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти.

У Міносвіти наголошують, що навчальна програма розроблена на засадах Концепції реформування середньої освіти «Нова українська школа» та на основі новітніх науково-обґрунтованих підходів до навчання дорослих.

За визначенням авторів програми, її актуальність полягає в необхідності підготовки достатньої кількості кваліфікованих тренерів для навчання педагогічних працівників.

Основними завданнями програми є інформування її учасників про сучасні досягнення андрагогіки, вікової психології, педагогіки та методики викладання у початковій школі, надання змоги учасникам опанувати сучасні методики для навчання учнів початкових класів, їх інформування про цілі та завдання Нової української школи.

Також до завдань програми її укладачі відносять формування у слухачів переконання необхідності використання набутого під час тренінгу досвіду в своїй  діяльності, навчання тренерів працювати з дорослою аудиторією осіб з вищою освітою, які мають різні мотивації до навчання та навчання застосовувати інтерактивні методи навчання дорослих, фасилітацію, менторство, консультування тощо.

На опанування навчального матеріалу програми буде орієнтовно відведено 120 годин, з них 60 годин – онлайн-курс на платформі ЕdЕra та 60 годин – очне навчання.

Зміст програми поділений на чотири модуля, що присвячені особливостям навчання вчителів як дорослої аудиторії, інформаційним технологіям підготовки вчителів початкових класів, темам типової освітньої програми проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників та методичній роботі в системі Нової української школи.

Навчальна програма також містить опис профілів базових компетентностей тренерів, очікувані результати навчання та рекомендації з її реалізації.

Закладам післядипломної педагогічної освіти під час розробки регіональних навчальних програм підготовки тренерів рекомендовано розширювати зміст зазначеної програми за рахунок додаткових модулів з урахуванням регіональних потреб учителів початкової школи, заступників директорів з навчально-виховної роботи у початкових класах та учителів-предметників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках.

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ НУШ